Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Atama ve Yükseltme Komisyonu

Atama ve Yükseltme Komisyonu

Prof. Dr. Mesut Abdulkerim ÜNSAL

Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR

Prof. Dr. Ahmet ÜNVER