Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2. ULUSLARARASI AVRASYA BİYOLOJİK ve KİMYA BİLİMLERİ KONFERANSI

2. ULUSLARARASI AVRASYA BİYOLOJİK ve KİMYA BİLİMLERİ KONFERANSI

2. Uluslararası Avrasya Biyolojik ve Kimya Bilimleri Konferansı 28 - 29 Haziran 2019'da Ankra'da gerçekleşiyor. 

''Konferansımızın amacı biyoloji ve kimyanın tüm uygulamalı alanları üzerinde araştırma yapan tüm meslek gruplarının akademik deneyimlerini paylaşacağı bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Böylesi bilimsel bir ortamın farklı alanlardan araştırıcıları bir araya getirerek yeni çalışmaların temellerinin atılmasına imkan tanıyacağı ve konferans sonuçlarının ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz.  Bu bağlamda, Biyoloji ve Kimya’nın tüm uygulama alanlarında araştırma yapan değerli bilim insanlarını EurasianBioChem 2019’a davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.

EurasianBioChem 2019;  Yeni Akademik Teşvik Kriterlerini sağlamaktadır.

Tam Metin Bildiriler Kitabı (Proceeding Book) ISBN numaralı olarak yayınlanacaktır.

  Konferansa gönderilen bildiriler, Science Citation Index (SCI), Uluslararası Alan İndeksleri ve ULAKBİM TR dizinlerinde taranan dergilerde hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanabilecektir.

  EurasianBioChem 2019'un resmi dilleri Türkçe ve İngilizce'dir.

 En az 5 farklı ülkeden konuşmacı EurasianBioChem 2019'a katılacak ve sözlü sunum yapacaktır. ''