Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

20.05.2020 Tarihli Fakülte Kurulu Kararları

20.05.2020 Tarihli Fakülte Kurulunda alınan  kararlar ekte sunulmuştur

Ekler

20.05.2020 Tarihli Fakülte Kurulu Kararları.docx