2016-2017 Eğitim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları

2016-2017 Eğitim Yılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

1.     Disiplin cezası bulunan öğrenci başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.

2.     Eksik evrakı olan öğrenci başvuruları değerlendirilmeye alınmamıştır.

3.     Genel ağırlıklı not ortalamasını ibraz edemeyen öğrenci başvuruları dikkate alınmamıştır.

4.     Genel ağırlıklı not ortalaması 4'lük sistemde 2.00’ın altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

5.     4' lük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları için ''YÖK Dönüşüm Tablosu'' esas alınmıştır

6.     Değerlendirmeler esnasında öncelikle tüm başvurular arasında Fakültemiz ders içeriğine en uyumlu olan üniversitelerden başvuru yapan adaylar değerlendirmeye alınmıştır.

7.     Ders içeriği uyumu ve GANO ile ilgili yukarıda belirtilen gerekli kriterleri taşıyan  adaylar ÖSYM puanına göre sıralanmış, buna göre asil ve yedek adaylar aşağıdaki gibi oluşmuştur.

8.     Dönem V'e yapılan yurtiçi başvuruda bulunan adaylardan 3 tanesi dışında diğer adayların öğrenime devam ettikleri fakültelerin ders içeriği, fakültemiz ders içerikleri ile uyum göstermediğinden diğer başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

9.     Başvurusu kabul edilen adaylar için Asil ve Yedek Kesin Kayıt tarihleri aşağıdaki gibi olup, belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar hak kaybına uğrayacaktır. Asil kayıt işleminin tamamlanmasının ardından Yedek Adaylar sırası ile iletişim bilgileri üzerinden kayıt için bilgilendirilecektir. 

 

Asil Kayıt Tarihleri: 22-23 Ağustos 2016

Yedek Kayıt Tarihleri:24-25 Ağustos 2016

Yatay Geçişi Kabul Edilen Adaylar :

 

                                                          

Dönem 2 Yurtiçi

 

Asil                                                                                                                                     

1-Zeynep GÖKHAN (Atatürk Üniversitesi)

2-Nur ÖZENÇ (Atatürk (Erzincan) Üniversitesi)

3-Onur GÜNEŞ (Kafkas Üniversitesi)

3-Aliye DEĞİRMENCİLER (Kafkas Üniversitesi)

 

Dönem 3 Yurtiçi

                   

Asil                                                                                                                                     

1-Firuze Beste ÇELEN (Celal Bayar Üniversitesi)

2-Göksu KAYA (Ordu Üniversitesi)

3-Gözde GÖKÇAYIR (TOBB Üniversitesi)

3-Hüseyin Alperen ERDOĞAN (Düzce Üniversitesi)                                     

 

 

Yedek   

1-Rabia Gizem MANAV (Giresun Üniversitesi)                                         

                                                 

Dönem 4 Yurtiçi

Asil                                                                                                                                       

1-Gamzenur ENGİN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)                                                            

2-Elif EGE (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)                                               

3-Gamze MERCAN (Namık Kemal Üniversitesi)

4-Melike EDİNCİKLİOĞLU (Mustafa Kemal Üniversitesi)

                                                             

Yedek                                                                                                                                      

1-Resul AKDUMAN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)                                                            

2-Tansu Bensu AYDIN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)                                               

3-Ahmet Efe AKKUŞ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

4-Yunus POLAT (Mustafa Kemal Üniversitesi)

                                                 

 

Dönem 5 Yurtiçi

Asil   

1-Cengiz TURAN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)                                               

2-Mustafa Osman ŞİMŞEKLER (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)                                               

3-Bengü Nur BARIŞ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)