2017-2018 Yatay Geçiş Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

2017-2018 Yatay Geçiş Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

Fakültemiz Yönetim Kurulu'nun 16.08.2017/40 tarih ve sayılı toplantısının Yatay Geçiş Sonuçları ile ilgili 1 No'lu kararı uyarınca Fakültemiz 2017-2018 Yatay Geçiş Başvuruları Değerlendirmelerini yapan Yatay Geçiş Komisyonunun kararını kabul etmiştir. Fakültemiz Yatay Geçiş Komisyonunun Yatay Geçiş sonuçları ile ilgili kararları ve başvuru sonuçları aşağıdaki gibidir.

2017 – 2018 Eğitim/Öğretim yılında Fakültemiz  Dönem II , III, IV ve  V' e yurtiçi kontenjanından yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunan adayların  müracaat dosyaları Fakültemiz Yatay Geçiş  Komisyonu’nun ön incelemelerinin ardından Komisyon’un 07.08.2017/01 ve 09.08.2017/02 tarih ve sayılı toplantılarında görüşülmüştür.

Yapılan çalışmalarda; 2017-2018 Eğitim yılında Fakültemize yurtiçinden yapılan yatay geçiş başvuruları Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilmeden önce, ''Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik''in 7. Maddesinin 2, 3 ve 4. fıkraları uyarınca:

“(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.
 (3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
 (4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.”

ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin 14.07.2017/08 tarihli ve sayılı senato toplantısında belirlediği Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Başvuruları Puan Değerlendirme Kriterlerine göre tüm adayların ön değerlendirmeler “Genel Not Ortalaması 100’lük sistemde olacak şekilde adayın Genel Not Ortalamasının 0,3 ile, ÖSYM yerleştirme puanının (YMF3) 0,7 ile çarpılıp, toplanması” ile ortaya çıkan puanlara göre yapılmıştır. Puanlar hesaplanmadan önce, Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde olan adayların puanları yine aynı Senato kararında kriter olarak belirlenen diğer husus olan “Tüm adayların Genel Not Ortalamaları 100’lük sistemde hesaplanacak, not dönüşümlerinde YÖK’ün belirlediği Not Dönüşüm Tablosu esas alınacaktır” ibaresi nedeniyle YÖK’ün Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sisteme çevrilmiştir.   Puanların belirlenmesinin ardından ortaya çıkan puanlara göre adaylar en yüksekten en düşüğe olacak şekilde sıralanmıştır.Sıralamada ön değerlendirmesi yapılan tüm adayların dosyaları kontenjan olan 4 asil ve 4 yedek tamamlanıncaya dek en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru incelenmiştir. Bu incelemeler esnasında Fakültemiz Yatay Geçiş Komisyonu Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 2015/22 sayılı toplantısında belirlediği değerlendirme kriterlerini esas alarak incelemelerini sürdürmüştür. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:

 

1.   Disiplin cezası bulunan öğrenci başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.

2.   Eksik evrakı olan öğrenci başvuruları değerlendirilmeye alınmamıştır.

3.   Genel ağırlıklı not ortalamasını ibraz edemeyen öğrenci başvuruları dikkate alınmamıştır.

4.   Değerlendirmeler esnasında öncelikle tüm başvurular arasında Fakültemiz ders içeriğine en uyumlu olan üniversitelerden başvuru yapan adaylar değerlendirmeye alınmıştır.

Buna göre 4. Madde uyarınca komisyonumuz ön değerlendirmeyi aşan adayların ders içeriklerinin Fakültemiz ders içeriklerinin en az %75 ini karşılayıp karşılamadığına dikkat ederek asil ve yedek listesini oluşturmuştur.

Bu nedenle Dönem 5'e Yatay Geçiş başvurusunda bulunan adaylardan 4 asil kontenjanının 3'üne uygun adaylar belirlenmiş, bunlardan 2. ve 3. Asil adaylar şartlı kabul edilmiş olup, belirtilen şartlar listede açıklanmıştır. 4. Asil aday ve yedek adaylar için uygun kriterde aday bulunmadığından boş kalmıştır.

Ön değerlendirmeyi geçtiği halde, asil/yedek listeye giremeyen adayların neden giremediği komisyon üyelerince detaylandırılmıştır.

Başvurusu kabul edilen adaylar için Asil ve Yedek Kesin Kayıt tarihleri aşağıdaki gibi olup, belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar hak kaybına uğrayacaktır. Asil kayıt işleminin tamamlanmasının ardından asil kontenjanın dolmaması durumunda Yedek Adaylar sırası ile iletişim bilgileri üzerinden kayıt için bilgilendirilecektir. 

 

Kesin Kayıt 

21.08.2017

25.08.2017

Yedek Kayıt 

28.08.2017

30.08.2017

 

 

Yatay Geçişi Kabul Edilen Adaylar :

 

Dönem 2 Yurtiçi Asil Kazananlar

1

Betül ERCAN

Akdeniz Üni.

2

Şevval Sezen DEDEOĞLU

Celal Bayar Üni.

3

Feyza MUT

Balıkesir Üni.

4

İnci ÖZCAN

İnönü Üni.

 

 

Dönem 2 Yurtiçi Yedek Kazananlar

1

Gülşah ALTINBAŞ

Ahi Evran Üni.

2

Selinay ARSLAN

Dumlupınar Üni.

3

Nidanur ERYİĞİT

Kafkas Üni.

4

Sema OCAK

Atatürk Üni.

 

Dönem 2 Ayrıntılı Değerlendirme Listesi İçin Tıklayınız...

 

Dönem 3 Yurtiçi Asil Kazananlar

1

Kübra DOĞRU

Pamukkale Üni.

2

Merve Gülin YENER

Namık Kemal Üni.

3

Zeynep ALKAN

Balıkesir Üni.

4

Beyza ÜNLÜ

Giresun Üni.

 

 

Dönem 3 Yurtiçi Yedek Kazananlar

1

Melike KIRTAY

Ordu Üni.

2

Lütfiye BİLİER

Bezm-i Alem Üni.

3

Volkan KILIÇ

Yüzüncü Yıl Üni.

4

Muradiye KISMET

Namık Kemal Üni.

 

Dönem 3 Ayrıntılı Değerlendirme Listesi İçin Tıklayınız...

 

Dönem 4 Yurtiçi Asil Kazananlar

1

Ziyacan TOYAR

Düzce Üni.

2

Gökay ELDEN

Düzce Üni.

3

Alper DÜZYOL

Giresun Üni.

4

Sümeyye YAŞAR

Kafkas Üni.

 

Dönem 4 Yurtiçi Yedek Kazananlar

1

Huriye GÜLCAN

Kafkas Üni.

2

Beryar UBİÇ

Harran Üni.

3

Dilek ORHAN

R. Tayyip Erdoğan Üni.

4

Fırat YÜKSEKYAYLA

Maltepe Üni.

 

Dönem 4 Ayrıntılı Değerlendirme Listesi İçin Tıklayınız...

 

 

Dönem 5 Yurtiçi Asil Kazananlar

1

Gizem PEHLİVAN

Trakya Üni.

2

Selda SEÇİM

Adnan Menderes Üni.

(Şartlı Kabul: Fakültemizde Dönem 4'te verilmekte olan 3 Haftalık "Deri ve Zührevi Hastalıklar" stajını alıp, başarıyla tamamladıktan sonra Dönem 5'e intibakı yapılması koşuluyla kabul edilmiştir.)

3

Diruba Büşra ELALMIŞ

Adıyaman Üni.

(Şartlı Kabul: Fakültemizde Dönem 4'te verilmekte olan 2 Haftalık "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi" stajını alıp, başarıyla tamamladıktan sonra Dönem 5'e intibakı yapılması koşuluyla kabul edilmiştir.)

 

Dönem 5 Ayrıntılı Değerlendirme Listesi İçin Tıklayınız... 

Ekler

Dönem 2.pdf
Dönem 3.pdf
Dönem 4.pdf
Dönem 5.pdf