Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2019 - 2020 Eğitim Yılı Akademik Takvimi

2019 - 2020 Akademik Takvimi