26.07.2018 Tarihinde ÇOMÜ Senatosu'nca kabul edilen Tıp Fakültesi Dekanlığı Yönergeleri

Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayımlanan Yeni Yönergeler

 26.07.2018 Tarihinde ÇOMÜ Senatosu'nca kabul edilen Tıp Fakültesi Dekanlığı Yönergeleri

Ekler

Araştırma Eğitimi Komisyonu.pdf
Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonu Yönergesi.pdf
Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarları Komisyonu Yönergesi.pdf
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Kuruluş ve Çalışma Yönergesi.pdf
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi.pdf
Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi.pdf
Program Değerlendirme.pdf
Sağlıkta Bilinç, İletişim ve Medya Koordinatörlüğü Çalışma Yönergesi.pdf
Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme Komisyonu.pdf
Sürekli Mesleki Gelişim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Yönergesi.pdf