AKADEMİK PERSONEL ALIMI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI

AKADEMİK PERSONEL ALIMI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI

02/05/2017 tarihli Üniversitemiz Akademik Personel Alımı ilanındaki Fakültemiz Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran ve aşağıda ismi yazılı olan adayın Yabancı Dil (İngilizce) sınavı 24/05/2017 Çarşamba günü saat 11:00’da Tıp Fakültesi Dekanlığında (Dekan Yardımcılığı makam odasında) yapılacaktır.

 

SIRA

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

1

 

Dr. Hasan Oğuz KAPICIBAŞI

 

Göğüs Cerrahisi ABD.