AKADEMİK PERSONEL ALIMI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI SONUCU

AKADEMİK PERSONEL ALIMI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI SONUCU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKADEMİK PERSONEL ALIMI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI

 

14/07/2017 tarihli Üniversitemiz Akademik Personel Alımı ilanındaki Fakültemiz Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran ve aşağıda ismimleri yazılı olan adayların Yabancı Dil (İngilizce) sınavı 01/08/2017 Salı günü saat 11:00’da Tıp Fakültesi Dekanlığında (Dekan Yardımcılığı makam odasında) yapılmış olup, sınav sonuçları aşağıdaki gibidir.

 

SIRA

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

SINAV NOTU

1 Dr. Turgay ÇOKYAMAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 75
2 Dr. Mustafa ÇAM Nöroloji 75
3 Dr. Fatih KAMIŞ İç Hastalıkları 70
4 Dr. Sevcan Arzu ARIKAN Kadın Hastalıkları ve Doğum 75
5 Dr. Ali Emre ŞEVİK Psikiyatri 90
6 Dr. Özgül OCAK Nöroloji 70
7 Dr. Yasemin ADALI Tıbbi Patoloji 90