Akademik Personel Yabancı Dil Sınav Tarihi

Akademik Personel Yabancı Dil Sınav Tarihi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca 25/12/2016 tarihinde ilan edilen akademik personel alımı ilanındaki Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji ve Nöroşirurji Anabilim Dalları ile Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrolarına başvuran adayların Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı 19/01/2017 Perşembe günü saat 11:00’da Tıp Fakültesi Dekanlığı, Dekan Yardımcıları makam odalarında yapılacaktır.