Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ...

Ders kurulu sınavları, dönem sonu ve staj sonu final ve bütünleme sınavları online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir.

Değerli Öğrencilerimiz.

 

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde 2019-2020 Eğitim Yılı, 16 Mart 2020 tarihinden bu yana gerçekleştirilemeyen ders kurulu sınavları, dönem sonu ve staj sonu final ve bütünleme sınavları online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek bu sınavlarla ilgili temel prensipler şöyledir:

 

 • Sınav uygulamalarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) kullanılmayacaktır. Bu karar ÇOMÜ Tıp Fakültesinin “Online Sınav İzleme Komisyonu”nun deneme sınavları sonucundaki raporu, ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görüşü sonucunda alınmıştır.
 • Sınavlar Microsoft Teams ve Microsoft Forms yazılımlarının kombinasyonu ile gerçekleştirilecektir.
 • Teams üzerinden sınav başlangıcında sınava girebilmek için öğrenci numaranız ve comu uzantılı "ogrenci no@comu edu.tr " epostanız  ile UBYS şifreniz ile giriş yapmanız gerekecektir. Giriş yapıp yapamadığınızı https://ogr.comu.edu.tr/?loginOp=logout&client=mobile sayfasından deneyebilirsiniz.
 • Sınavlar daha önce Fakülte Kurulu kararı ile belirlenmiş tarih ve saatlerde yapılacaktır.
 • Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Fakülte Kurulu kararı ile belirlenmiş olan Pandemi Dönemi Ölçme ve Değerlendirme Esasları dahilinde gerçekleştirilecektir.
 • Dönem 1, 2 ve 3’ün ders kurulu sınavlarında 50’şer soru, final ve bütünleme sınavlarında 100’er soru sorulacaktır. 50 sorudan oluşan ders kurulu sınavları için 60 dakika, 100 sorudan oluşan final ve bütünleme sınavları için 120 dakika cevaplama süresi tanınacaktır.
 • Dönem 4 ve 5’te staj sonu final ve bütünleme sınavları için sorulacak soru sayısı ile süreleri her bir staj eğitim sorumlusu ayrı ayrı duyuracaktır.
 • Sınav sonuçları ÜBYS üzerinden ilan edilecektir.
 • Sınavlarla ilgili itirazlar mail yolu ile yapılabilecektir. Sınav itiraz sonucu mail üzerinden ilgiliye iletilecektir.
 • Belirtilen gün ve saatte olabildiğince kesintisiz bir internet bağlantısı ile sisteme girip sınava katılmak öğrencinin sorumluluğudur.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 22/5/2020 tarih ve E.31978 sayılı “Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı gereği dijital ortamlara erişimi kolay olmayan öğrencilerin bulunduğu illerde üniversite birimleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarını kullanması yönünde bilgi bulunmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin bulundukları illerdeki imkanları araştırıp, bu kurumların olanaklarını kullanabilecektir.
 • Sınav sırasında olası sorunlar (sistemsel sorunlar, sınavın yarıda kesilmesi, sınavı teknik nedenlerle tamamlayamama vb.) yaşayan öğrenciler, bu durumları kanıtlayabildikleri taktirde yaşadıkları sorunlar dikkate alınacaktır. Yaşanan teknik sorunları kanıtlayıp bildirmek öğrenci sorumluluğundadır.

Kağıt-kalem ile uygulanan sınavlarda olduğu gibi, online sınavlarda cevap kağıdı ve optik form olmadığı için, sınav puanınız ile ilgili yapacağınız herhangi bir itiraz durumunda yalnızca Microsoft Formlardan elde edilen cevaplar kontrol edilir ve buradaki cevabınız esas alınır.