Doçentlik Tebriği
Fakültemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürşat ALTINBAŞ Psikiyatri alanında Doçent olmuştur. Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.