Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerine Duyuru

Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerine Duyuru

Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerine Duyuru

Eğitim programımızda 2018-2019 yılında eklenmiş olan branş dışı seçmeli derslerin ilk defa alındığında devam zorunluluğu mevcuttur. Bu derslerle ilgili dersi veren öğretim elemanı uygun ölçme ve değerlendirme işlemleri yapacak ve başarı notu değerlendirecektir. Dönemler içinde alınan bu seçmeli dersler için; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, “Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” kapsamındaki açıklamalar ve kurallar geçerlidir. Seçmeli derslerden beşinci sınıf sonuna kadar başarılı olunması gerekmektedir. Dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yıl aynı dersi aldığı durumda sadece ölçme değerlendirme süreçlerine katılır. Seçmeli dersinden devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenci bir sonraki yıl aynı dersi de alsa devam etmesi zorunludur. Eğer başka bir seçmeli ders seçilirse devam zorunluluğu gerekmekte olup, devam durumuna göre yeni dersin ölçme değerlendirme işlemlerine katılır. Seçmeli ders için başarı durumu aşağıdaki maddeye göre sonuçlandırılır.

MADDE 18

(9) Seçmeli ders/derslerden başarısız (FD, FF, YS ve DS) olan öğrenci, bu ders/derslerin yerine danışmanı tarafından uygun görülen ve kredisi eşit olan başka bir seçmeli ders/dersler alabilir. Seçmeli ders değişikliği ekle-sil haftasında yapılır. Bu değişiklik, güz dönemi dersleri için güz döneminde, bahar dönemi dersleri için bahar döneminde akademik danışmanının onayı alınarak değiştirilir. Öğrencinin başarısız olduğu (YS, DS, FF, FD) seçmeli dersler transkriptinden silinir.

Önceki yıldan başarısız olunan seçmeli ders dışında, mevcut yılın seçmeli ders yükümlülüklerini de öğrencinin yerine getirmesi gereklidir.

Dönem 3 öğrencileri seçmeli derslerden başarısız olurlarsa, eğer değişiklik talep etmez ise önceki yılın seçmeli dersine kaydı yapılacak ve ölçme değerlendirme süreçlerine katılacaklardır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında  seçmeli derslere devam etmek zorunda olan Dönem 4 öğrencilerine Dönem 4 Eğitim programında ayrılmış olan serbest çalışma saatlerini bu amaçla kullanabilme olanağı sağlanacaktır. Öğrencilerimizin konuda bilgilenmesi ve gerekli hassasiyeti göstermeleri için duyurulur.

Başarılar dileklerimizle.

Tıp Fakültesi Dekanlığı