Ek Ders Beyanları

Tüm öğretim üyelerimizin Aralık ayı ek ders beyanlarını 15 aralık 2014 tarihine kadar 2 nüsha olacak şekilde hazırlayıp iletmelerini rica ederiz.