Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

İNTÖRN HEKİMLERE YÖNELİK COVİD19 KURSU

İntörn Hekimlere Yönelik COVID-19 Kursu

 Türkiye’de aktif üç tıp eğitimi Derneğinin, TEPDAD, TEGED ve Türk Tıp Eğitimi Derneği, işbirliği ile hazırlanan İntörn Hekimlere Yönelik COVID-19 Kursu TEPDAD web sayfasında https://online.tepdad.org.tr/course/view.php?id=14 adresinden kullanıma açılmıştır. Kurs sonunda bir katılım belgesi verilecektir.

Kurs Sonunda alınacak sertifikanın 15 Haziran 2020 tarihine kadar Dekanlığımıza mail ya da fax ile iletilmesi gerekmektedir.

Çomu Tıp Fakültesi Eposta: tip@comu.edu.tr

Çomu Tıp Fakültesi Fax : 0286 218 37 38


 

Tıp Fakültesi Dekanlığı