Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları(İntibaklı)
Yüksek Öğretim Kurumunun (EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) ile yürürlüğe koyduğu "Merkezi Yerleştirme Puanı il Yatay Geçiş" sonuçlar intibakları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.


 22-mvik-1.png