Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Sonuçları

Fakültemiz Merkezi Yatay Geçiş Sonuçları aşağıdaki gibidir.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK MADDE 1 YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

Sıra No

Adı-Soyadı

Okuduğu Üniversite

Bölüm-Giriş Yılı

Öğrencinin Üniversiteye Yerleşme Puanı ve Türü

Öğrencinin Üniversiteye Başladığı Yıldaki MF 3  Puanı

Öğrencinin Üniversiteye Başladığı Yıldaki ÇOMÜ Tıp Fak. MF 3 Taban Puanı

Başvuru Yaptığı
 Sınıf

İntibakı Yapılan Sınıf

Değerlendirme Sonucu

1

Deniz ÇİÇEK

İzmir Ekonomi Ü.- Yazılım Müh. (İngilizce-Tam Burslu) 2016

(MF-4) 496,62799

(MF-3) 489,98330

(MF-3) 475,10866

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

2

Rumeysa Aslıhan ERTÜRK

İTÜ-Bilgisayar Müh. (İngilizce) 2015

(MF-4) 484,07990

(MF-3) 483,58866

(MF-3) 455,20936

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

3

Halil İbrahim ÖZDOĞAN

İstanbul Ü. -Diş Hekimliği Fak. 2016

(MF-3) 490,78510

(MF-3) 490,78510

(MF-3) 475,10867

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

4

Sıdıka SONDAÇ

R. Tayyip ERDOĞAN Ü. -Tıp Fak. 2016

(MF-3) 482,54329

(MF-3) 482,54329

(MF-3) 475,10866

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

5

Hamza KISA

İstanbul Ü. -Çapa Diş Hekimliği Fak. 2016

(MF-3) 478,01907

(MF-3) 478,01907

(MF-3) 475,10866

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

6

Abdullah İNCİ

Trakya Ü. -Tıp Fak. 2015

(MF-3) 455,75648

(MF-3) 455,75648

(MF-3) 455,20936

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

7

Birol Umut TUNCER

Galatasaray Ü. - Müh. Ve Tek. Fak. Endüstri Müh. 2015

(MF-4) 458,86891

(MF-3) 462,92357

(MF-3) 455,20936

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

8

Yeter Dilan YILMAZ

Mersin Ü. -Tıp Fak. 2016

(MF-3) 480,03596

(MF-3) 480,03596

(MF-3) 475,10866

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

9

Kemal DÖNMEZ

Pamukkale Ü. -Tıp Fak. 2016

(MF-3) 477,24222

(MF-3) 477,24222

(MF-3) 475,10866

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

10

Enes Buğra UYAN

Mersin Ü.  -Tıp Fak. 2016

(MF-3) 476,94018

(MF-3) 476,94018

(MF-3) 475,10866

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

11

Niyazi Furkan ÇAKAN

Erciyes Ü.- Tıp Fak. 2016

(MF-3) 480,53791

(MF-3) 480,53791

(MF-3) 475,10866

1

1

KABUL EDİLMİŞTİR.

12

Bilge ÇÜRÜKOĞLU

Gaziantep Ü. -Tıp Fak. 2016

(MF-3) 476,95266

(MF-3) 476,95266

(MF-3) 475,10866

2

1

Fakültesinde almış olduğu; Fizyoloji derslerinin içerikleri, Fakültemiz Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonunun Kriteri olan "okuduğu fakültede aldığı derslerin ders içeriklerinin Fakültemizde verilen ders içeriklerinin asgari %75'ine uyma" kriterini karşılayamadığından 1. sınıfa kabul edilmesi uygun görülmüştür.

13

Öznur TOSUN

Mersin Ü.  -Tıp Fak. 2015

(MF-3) 461,53455

(MF-3) 461,53455

(MF-3) 455,20936

2

2

KABUL EDİLMİŞTİR.

14

Buse DİNÇER

Eskişehir Osmangazi Ü.-Tıp Fak. 2013

(MF-3) 480,89477

(MF-3) 480,89477

(MF-3) 467,89055

2

1

Fakültesinde 2. sınıfta Mikrobiyoloji dersi almadığından 1. sınıfa kabul edilmesi uygun görülmüştür.

15

Şevval Sezen Dedeoğlu

Celal Bayar Ü. - Tıp Fak. 2016

(MF-3) 479,02564

(MF-3) 479,02564

(MF-3) 475,10866

2

-

16.08.2017 tarih ve 40/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereği Başarı durumuna göre yatay geçiş kontenjanın kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır.

16

Fatih DEMİRÇAK

Erciyes Ü.- Tıp Fak. 2016

(MF-3) 480,90736

(MF-3) 480,90736

(MF-3) 475,10866

2

2

KABUL EDİLMİŞTİR.

17

Berna CANIGÜR

Hacettepe Ü. -Diş Hekimliği Fak. 2015

(MF-3) 457,16818

(MF-3) 457,16818

(MF-3) 455,20936

2

1

 PROGRAM UYUMSUZLUĞU NEDENİYLE 1. SINIFTAN BAŞLAMAK ÜZERE KABUL EDİLMİŞTİR.

18

Merve AYGÜN

Kocaeli Ü.- Tıp Fak. 2015

(MF-3) 465,36036

(MF-3) 465,36036

(MF-3) 455,20936

2

1

Fakültesinde almış olduğu; Anatomi ve Fizyoloji derslerinin içerikleri, Fakültemiz Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonunun Kriteri olan "okuduğu fakültede aldığı derslerin ders içeriklerinin Fakültemizde verilen ders içeriklerinin asgari %75'ine uyma" kriterini karşılayamadığından 1. sınıfa kabul edilmesi uygun görülmüştür.

19

Seçkin TÜRKER

Necmettin Erbakan Ü. - Tıp Fak. 2009

(Say-2) 355,108

(Say-2) 355,108

(Say-2) 352,913

2

1

Fakültesinde almış olduğu; Mikrobiyoloji, Histoloji ve Fizyoloji derslerinin içerikleri, Fakültemiz Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonunun Kriteri olan "okuduğu fakültede aldığı derslerin ders içeriklerinin Fakültemizde verilen ders içeriklerinin asgari %75'ine uyma" kriterini karşılayamadığından 1. sınıfa kabul edilmesi uygun görülmüştür.

20

Bilal AY

Kocaeli Ü.- Tıp Fak. 2013

(MF-3) 479,04023

(MF-3) 479,04023

(MF-3) 467,89055

3

2

Fakültesinde almış olduğu; Tıbbi Mikrolbiyoloji derslerinin içerikleri, Fakültemiz Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonunun Kriteri olan "okuduğu fakültede aldığı derslerin ders içeriklerinin Fakültemizde verilen ders içeriklerinin asgari %75'ine uyma" kriterini karşılayamadığından 2. sınıfa kabul edilmesi uygun görülmüştür.

21

Ahmet ANABAY

Gaziantep Ü. -Tıp Fak. 2013

(MF-3) 468,65132

(MF-3) 468,65132

(MF-3) 467,89055

3

3

KABUL EDİLMİŞTİR.

22

Görkem GALIN

Çukurova Ü. -Tıp Fak. 2012

(MF-3) 504,00028

(MF-3) 504,00028

(MF-3) 492,10344

3

3

KABUL EDİLMİŞTİR.

23

Kübra DOĞRU

Pamukkale Ü. -Tıp Fak. 2015

(MF-3) 455,45938

(MF-3) 455,45938

(MF-3) 455,20936

3

-

16.08.2017 tarih ve 40/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereği Başarı durumuna göre yatay geçiş kontenjanın kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır. 

24

Merve KILIÇ

Erciyes Ü.- Tıp Fak. 2012

(MF-3) 500,29978

(MF-3) 500,29978

(MF-3) 492,10344

5

5

Şartlı Kabul: Fakültemizde Dönem 4'te verilmekte olan  "Deri ve Zührevi Hastalıkları ve  Seçmeli Aile Hekimliği veya Nüleer Tıp " stajlarını alıp, başarıyla tamamladıktan sonra Dönem 5'e intibakı yapılması koşuluyla kabul edilmiştir.)

25

Ömer SEYTEPE

Kocaeli Ü.- Tıp Fak. 2013

(MF-3) 496,15182

(MF-3) 496,15182

(MF-3) 467,89055

5

5

Şartlı Kabul: Fakültemizde Dönem 4'te verilmekte olan  "Deri ve Zührevi Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve  Seçmeli Aile Hekimliği veya Nüleer Tıp " stajlarını alıp, başarıyla tamamladıktan sonra Dönem 5'e intibakı yapılması koşuluyla kabul edilmiştir.)

26

Simge GÜRBÜZ

Abant İzzet Baysal Ü. -Tıp Fak. 2013

(MF-3) 470,25535

(MF-3) 470,25535

(MF-3) 467,89055

5

5

Şartlı Kabul: Fakültemizde Dönem 4'te verilmekte olan  "Deri ve Zührevi Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Plastik Cerrahi " stajlarını alıp, başarıyla tamamladıktan sonra Dönem 5'e intibakı yapılması koşuluyla kabul edilmiştir.)

27

Gizem PEHLİVAN

Trakya Ü. -Tıp Fak. 2012

(MF-3) 492,22932

(MF-3) 492,22932

(MF-3) 492,10344

5

-

16.08.2017 tarih ve 40/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereği Başarı durumuna göre yatay geçiş kontenjanın kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır.