Öğrenci Temsilcisi Seçimleri Hakkında

Dikkat!!!!

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Seçim ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 13. maddesindeki “Sadece bir Bölüm/Programı bulunan birimde var olan Bölüm/Program Temsilcisi, söz konusu birimin temsilcisi olarak görev yapar.” ifadesi gereği; Fakültemizde tek bölüm olması nedeniyle seçilecek olan Bölüm Temsilcisi aynı zamanda Fakülte Temsilcisi olarak da görev yapacaktır. 

Bölüm Temsilcisi  olmak için adaylığını koyacak öğrenci aynı zamanda Fakülte Temsilcisi de olacağından, aday başvuru süresi uzatılmış olup, adaylık başvuruları 01/12/2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Fakülte Sekreterliğine dilekçe ile yapılacaktır.

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ ADAYLIK KOŞULLARI

1-İlgili Fakültenin kayıtlı öğrencisi olmak,

2-Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak,

3-Son bir yıl içinde Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde ceza almamaış olmak,

4-Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak,

5-Çift Anadal programlartına kayıtlı öğrenciler, çift anadal yaptıkları programlardan sadece bir tanesi için aday olabilir,

6-Seçimin yapıldığı dönemde yurtiçi ve yurtdışı değişim programları ile bir başka üniversitede öğrenim görmüyor olmak,

7-Sabıka kaydının olmaması,

8-Genel not ortalamasının en az 1.80 ve yukarı olması.