Öğrenci Temsilcisi Seçimleri İptali Hakkında

06/12/2016 tarihinde yapılan Öğrenci Temsilcisi Seçimi tamamlanmış olup, yapılan 3. Tur oylamada adaylardan Yusuf Emre KÖROĞLU 120 ve Seda BİLTEKİN 58 oy almıştır.

Ancak, Tıp Fakültesi Seçim Kuruluna yapılan itiraz üzerine seçim süreci yeniden değerlendirilmiş olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim ve Çalışma Esasları Yönergesi Hükümleri gereği iptaline karar verilmiştir.

Fakültemiz öğrenci Temsilciliği seçimi 09/12/2016 Cuma günü yapılacak olup, aday olacak öğrencilerin adaylık başvurularını Dekanlığımıza 08/12/2016 Perşembe günü mesai saatleri içinde   yapmaları gerekmektedir.