Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarını önemsiyoruz

Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarını önemsiyoruz

"Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği "Sosyal sorumluluk projeleri Toplumun gereksinimleri doğrultusunda sosyal gelişim ve iyileşme sağlamak amacıyla bireysel ekonomik kazanç gözetmeden gönüllülük temelinde hazırlanan, gerçekleştirilen ve süreklilik sağlanan etkinliklerdir. " olarak tanımlamaktadır.

27 Haziran 2019 tarihinde yapılan Fakülte kurulumuzda alınan kararla 2019-2020 Eğitim Yılı,
Eğitim Programında Dönem 1-2-3 için Seçmeli Derslerinin yerine, Öğrencinin ilgili yılda yer
aldığı Sosyal Sorumluluk Projesinin değerlendirilerek uygun seçmeli ders yerine sayılmasına olanak sağlanmıştır.

Öğrencilerimiz bu yaz itibari ile sosyal sorumluluk projelerine katılarak kendilerini geliştirebilirler.

Ekler

sosyalsorumluluk_projesi.docx