Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Pandemi Dönemi Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Pandemi Dönemi Ölçme ve Değerlendirme Esasları ekte sunulmuştur.

Ekler

Pandemi Dönemi Ölçme ve Değerlendirme Esasları 15 Mayıs 2020.docx