TIP FAKÜLTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

TIP FAKÜLTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

TIP FAKÜLTESİ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME (EK MADDE-1)

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

01.08.2019

19.08.2019

 Değerlendirme 

20.08.2019

 23.08.2019

 Sonuçların Açıklanması

26.08.2019

-

 Kesin Kayıt 

28.08.2019

04.09.2019

 Yedek Kayıt 

05.09.2019

06.09.2019

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi sayfanın en altında "Ekler" kısmında yer almaktadır.  (Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula yapılacaktır)

 

 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

 

 1. Öğretim Planı ve Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.

 

 1. Öğrencinin yerleştiği yıldaki LYS ve ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

 

 1. ÖSYM Yerleştirme Belgesi. (İnternet çıktısı)

 

 1. DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi.

 

 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması ve öğrenci belgesinde Kayıt Türü bilgisi yok ise eğitim görmekte olduğu üniversiteden Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına dair belge.)

 

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

 

 1. Hazırlık okunmuş ise okunduğuna dair belge.

 

 1. Kayıt Donduranlar için Kayıt Dondurma yazısı.

 

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. İletişim adresleri için tıklayınız...

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

 

 

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

 

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

 1. 2 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).

 

 1. İkinci öğretim okuyacak öğrenciler öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

 

 1. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge

       

        5. Alan dışı yatay geçiş yapacak öğrenciler için “Tıp Fakültesinde öğrenim       görmelerine engel olmadığına dair” Sağlık Kurulu Raporu 
(Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

EK MADDE 1'İN UYGULAMA, USUL VE ESASLARI İÇİN tıklayınız...   

 

Ekler

248-yatay-gecis-basvuru-dilekcesi-merkezi-yerlestirme.docx
249-ek-madde1-uygulama-usul-ve-esaslari.pdf