Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 öğrencileri görev ve sorumlulukları yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2020 tarih ve 04/12 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 öğrencileri görev ve sorumlulukları yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2020 tarih ve 04/12 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 öğrencileri görev ve sorumlulukları yönergesi  Üniversitemiz  Senatosunun  20.02.2020  tarih  ve  04/12  sayılı  kararı    ile kabul edilmiştir.

Ekler

d1-2-3yonerge.pdf