Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Temsilciliği Çalışma Yönergesi yayımlandı

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Temsilciliği Çalışma Yönergesi yayımlandı

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız

Ekler

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Temsilciliği Çalışma Yönergesi.pdf