Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

1. Uluslarası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu Edirne'de gerçekleştirildi.

1. Uluslarası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu Edirne'de gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından organize edilen 1. Uluslarası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu 23  Ekim 2019 tarihinde Edirne'de gerçekleştirildi.Sempozyumda Tıp Eğitimi Programlarının Akreditasyon süreçleri gündeme alındı. Sempozyum Trakya Üniversite'sinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender SAYEK sempozyumda süreçler hakkında bilgi verdi. Ayrıca Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova'dan Tıp fakülteleri kendi ülkelerindeki süreçlerden bahsettiler. Bölge Tıp Fakültelerinin yöneticileri ve Tıp eğitimi ile ilgili öğretim üyelerinin katılımı ile toplandı yürütüldü. Fakültemizden Dekan Prof. Dr. Tamer DEMİR, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Alper AKÇALI, Prof. Dr. Coşkun BAKAR, Dr. Öğr. Ü. Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Dr. Öğr. Ü. Çetin TORAMAN, Dr. Öğr. Ü. Nesrin DEMİR toplantıya katıldılar.