Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

AKREDİTASYON KOMİSYONU TOPLANDI.

Dekanımız Prof Dr Tamer Demir in katılımıyla Akreditasyon süreci ve bundan sonraki eğitim süreci hakkında görüşler paylaşıldı.