Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Personeline Yönelik Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri Devam Ediyor!

Temel Biyoistatistik Kursu

Fakültemizde 25-29 Kasım 2019 tarihlerinde verilmesi planlanan “Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri” için “Temel Biyoistatistik Kursu” devam etmektedir. Yoğun teorik bilgi yerine katılımcıların kendi bilimsel araştırmalarında ihtiyaç duydukları istatistikleri yapabilmeleri ilkesi doğrultusunda yapılandırılan kursta;

  • Temel Biyoistatistik Kavramlar ve Hipotez Testleri
  • SPSS Menü Tanıtımı ve Veri Girişi
  • Tanımlayıcı İstatistikler
  • Normal Dağılım Analizleri ve SPSS’te Testi
  • Örneklem Büyüklüğü, Araştırmanın Gücü ve Etki Büyüklüğü
  • Parametrik Testler
  • Non-Parametrik Testler ve bu testlere ilişkin uygulamalar yer almaktadır.

 

Kursa, Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp bilimlerinden öğretim üyelerinin yoğun ilgisi olmuştur. Kursta eğitim görevlisi olarak Tıp Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Dr. Öğr. Üyesi Çetin TORAMAN ve Halk Sağlığı Anabilim Dalından Prof. Dr. Gamze ÇAN görev almıştır.