Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

EPİDEMİYOLOJİ, ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİMSEL YAZIM İLKELERİ

EPİDEMİYOLOJİ, ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİMSEL YAZIM İLKELERİ

Dönem 3 öğrencilerimize Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından eğitim döneminde ücretsiz olarak dağıtılacaktır.