Fakültemiz Akademik Kurulu Üniversitemiz Rektörü Sn. Prof. Dr. Yücel ACER'in Katılımlarıyla Yapıldı

Fakültemiz Akademik Kurulu Üniversitemiz Rektörü Sn. Prof. Dr. Yücel ACER'in Katılımlarıyla Yapıldı

Fakültemiz 2018/2 Akademik Kurulu 27 Aralık Perşembe Günü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı. Öğretim Üyelerimizin de yoğun ilgi ve katılım gösterdiği toplantıya Üniversitemiz Rektörü Sn. Prof. Dr. Yücel ACER, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN’ de katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası açılış konuşmasını yapan Dr.Öğr.Üyesi H.İbrahim TAŞ’ın ardından konuşmalarını yapmak üzere sahneye çıkan Dekanımız Prof.Dr. Tamer DEMİR’in Fakültemiz tarihçesi, genel bilgiler, mezuniyet öncesi eğitim faaliyetleri, mezuniyet sonrası eğitim faaliyetleri, idari faaliyetler, öğrencilere yönelik faaliyetler, gerçekleşmesi planlanan faaliyetler ve taleplerden bahseden Prof. DEMİR’ in  ‘’İnsanlık için; Hem iyi insan, Hem iyi hekim’’ temalı sunumunda ana gündemi fakültemizin akreditasyon süreci oldu.

Prof. Dr. Tamer DEMİR’in konuşmalarından öne çıkanlar;

460 Hekim

Toplam 460 mezun sayımız var. Farklı yerlerde ÇOMÜ’den mezun olmanın gururuyla hekimlik mesleğini yapan 460 hekim. 2007-2008 16 mezun,  bu eğitim öğretim yılını takiben sırasıyla; 25, 27, 20, 34, 28, 35, 56, 78, 61, 80 olmuştur ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

297 Akademik Personel

26 Profesör, 36 Doçent, 69 Dr.Öğr.Üyesi, 4 Öğr. Gör.Dr. ve 162 Arş. Gör. Dr. ile eğitimimize devam ediyoruz.

Akreditasyon Hazırlıklarımız

YÖK tarafından Türkiye’de Tıp Eğitimi Konusunda Akreditasyon Yetkisi verilen TEPDAD-UTEAK’ın akredite ettiği (27) Tıp Fakültesi bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren ÖSYM kılavuzlarında hangi Tıp Fakültelerinin akredite olduğu bilgisi de verilmeye başlanmıştır ve artık fakültelerin akredite olması öğrenciler için bir değerlendirme kriteri olmaya başlamıştır. Biz bu süreç içerisinde; Eğitim programında geniş çaplı revizyonel çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim programında yapılan bu değişikliklerin tamamı; eğitim programımızı geliştirmek ve beraberinde akreditasyon kriterlerini sağlamak doğrultusunda yapılmaktadır. 01.03.2018 tarihinde yapılan Akademik Kurul’da belirtildiği üzere “2019 yılı Şubat” ayında Akreditasyon başvurumuz yapılacaktır. Süreçte bizden istenecek ‘’özdeğerlendirme raporu’’ hazırlama çalışması da devam etmektedir.  

2018 Yılında Tıp Eğitimi AD ve İmmünoloji AD olmak üzere 2 yeni AD kurulduğunu belirten Dr.DEMİR yine 2018 yılında Cerrahi onkoloji, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Jinekolojik Onkoloji olarak yeni bilim dallarının kurulduğunu iletti.

Öğrencilere Yönelik Faaliyetler

Her sınavdan sonra ilgili sınıf/kurul/staj için eğitim değerlendirme anketleri doldurulmakta, online sistem üzerinden anlık olarak raporlanmakta ve program değerlendirme sürecinde kullanılmaktadır.Öğrenci Temsilcileri ile aylık düzenli toplantılar yapılmaktadır. Temsilcilerden gelen dönütler ile iyileştirme ve geliştirmeler yapılmaktadır.Fakültedeki Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile aylık toplantılarda sorunları irdelenmektedir. Program geliştirmenin paydaşlarından biri olan öğrencilerin de kararlar ile ilgili sürece katılmaları sağlanmıştır.Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin desteklenerek sosyal ve bilimsel etkinliklerin sayısı arttırılmıştır. Hastahane B Blokta bulunan Yemekhane’nin kapanmasıyla Yemek haklarından faydalanamayan öğrencilerimiz için yapılan girişimler ve Rektörlüğümüz’ün desteğiyle Yamaç Restoran Tıp fakültesi öğrencilerine tahsis edilmiştir.Yamaç Restoran’a ye giden yol yaptırılmıştır. Yine öğrencilerimiz için Dekanlık Binamızda 2 farklı Serbest Çalışma Salonu ve Çok Amaçlı Sınıf oluşturulmuştur. Araştırma Hastanesi Binasında bulunan tüm derslikler düzenlenerek Anabilim Dalları ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Tıp Takültesi öğrencilerinin tıp eğitimini ve mesleki kaygıları  araştırmak amacıyla Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.Şeref ULUOCAK'tan bir araştırma yapılması talep ettik. Mayıs ayında başlayan halen devam eden çalışmada öğrencilerle  birebir ve odak grup görüşmeleri yapılmaktadır. Daha sonra da tüm Tıp Fakültesi öğrencilerine ulaşmayı hedefleyen niceliksel bir anket çalışması da planlanmaktadır.

Kısa Vade Planlar

Program Geliştirme Çalışmaları, Program geliştirme çalıştaylarının gerçekleştirilmesi, Program Değerlendirme Çalışmalarında Süreklilik Sağlanması, Akreditasyon Sürecinin Yürütülmesi/Yönetilmesi, Öğrenci temsiliyeti ve katılımı bu bağlamda  Eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlere, öğrencilerin daha etkin olarak katılımını ve katkısını sağlamak Trakya Üniversiteler Birliği Şemsiyesi altında Öğrenci  Birliğinin kurulmasına öncülük etmek. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) kullanılan modül sayısının artırılması. Akademisyenlerin özlük hakları Huzur ve güven ortamı sağlanması Araştırma geliştirme altyapısının geliştirilmesi, cihazların bakım planı yapılması, yeni ve ek cihazların temini.

Dekanımız;

‘’Herşey hayal etmek, umut etmek,inanmak ile başlar, gayret etmek çabalamak çalışmak ile gerçekleşir. ‘’ ZOR HEMEN, İMKANSIZ ZAMAN ALIR’’

 Kurum kimliğimizin yüceltilmesi adına,eğitim kalitemizin artırılması adına Dünya hekimi yetiştirmek adına varlık sebebimizin öğrencilerimiz olduğu eğitim öncelikli işimizdir inancı ile tüm öğretim üyelerimizi Akreditasyon bağlamında biz olmaya davet ediyorum. ‘’ Diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise konuşmasında, üniversitenin içine düştüğü çukurdan çıkarılması için 15 Temmuz’dan daha önce mücadele vermeye başladıklarını ve yaptıkları çalışmaların artık meyvelerini verdiğini vurgulayarak; “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi düştüğü badireden çoktan çıktı ve belki de tarihinde çok az rastlanır bir şekilde büyük bir huzur içerisinde çalışmaya başladı. Büyük bir süreci geride bıraktık. Büyük süreçler büyük emekler gerektirir. Üniversitemizin geldiği nokta dışarıdan destek veren kurumların, kişilerin ve bizlerin ortak başarısıdır. ÇOMÜ artık adından akademik başarılarla söz ettiren bir üniversitedir” dedi.

Prof. Dr. Yücel Acer sözlerini şöyle sürdürdü:

ÇOMÜ’nün Hedefi; Türkiye’nin En İyi İlk 20 Üniversitesi Arasına Girmek

“ÇOMÜ’nün bundan sonraki hedefi Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasına girmektir. Bu hedef ÇOMÜ için olması gereken bir hedeftir. Çünkü bulunduğumuz şehir, üniversitemizin potansiyeli ve çeyrek asırlık geçmişten gelen tecrübemiz bunu kısa vadede başarılabilecek bir hedef haline getirmiştir.

Bu hedeflere yürürken diğer taraftan üniversitemizin temel ihtiyaçlarını büyük oranda giderdik. Sadece son 3,5 yılda 70 milyon TL ödenek alarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini hizmete açtık. Şehrin en önemli unsurlarından biri olacak bir Teknopark Yerleşkesini kuruyoruz. Üniversitemizin bilgi işlemini baştan sona yeniledik. İçinde 36 modül olan bir bilgi işlem sistemini üniversitemize kazandırdık. 2,5 milyon TL harcayarak üniversitemiz internet ve bilgi işlem alt yapısını baştan sona yeniledik.

Kalite Sadece Makine ve Teçhizatla Başarılabilecek Bir Şey Değildir

Tıp Fakültesinin gidişatı bizi çok memnun ediyor. İnsanın olduğu yerde değer vardır. Kaliteli insanın olduğu yerde kalite vardır. Kalite sadece makine ve teçhizatla başarılabilecek bir şey değildir, insanla başarılabilecek bir şeydir.”

Rektör Prof. Dr. Acer konuşmasının sonunda herkesin yeni yılını kutlayarak, harcadıkları emekleri için üniversite adına herkese teşekkür ederek fakültemizden emekli olan Prof. Dr. Zerrin ÖĞRETMEN'e ve Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU'ya teşekkür plaketlerini takdim etmesiye program son buldu.