Fakültemiz Akreditasyon Süreci Kurum Eğitimi

Fakültemiz Akreditasyon Süreci Kurum Eğitimi;

Fakültemiz Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)'ne Akreditasyon başvurusunda bulunmuş ve başvurumuz ilgili kurumun 23.02.2019 tarihli toplantısında kabul edildi ve 24 Nisan Çarşamba günü ‘’Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı’’ planlandı.

 

Temel amacı, tıp eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyinin ileri götürülmesi hedefleyen TEPDAD’ın fakültemize yaptığı ‘’Kurum Eğitimi’’ ziyaretinde 24 Nisan 2019 Çarşamba günü Dekanlık Konferans Salonunda ‘’Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı’’ yapılmıştır.

Başvuru sürecimiz, akredite olmuş bir fakültenin kazanımları ve öğrencilerine kazandırdıkları mesleki faydalardan bahsederek açılış konuşmalarını yapan Fakültemiz Dekan V. Prof. Dr. Alper AKÇALI’nın ardından toplantının bilgilendirme kısmına geçildi.

Bilgilendirme toplantımızda TEPDAD 2016 – 2019 Dönemi Sekreteri / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. Prof. Dr. Halil İbrahim DURAK Prof. Dr. Sevgi TURAN ve Doç. Dr. Meral DEMİRÖREN'in sunumuyla Öğretim Üyelerimizin katıldığı toplantı soru cevap kısmından sonra son buldu.