Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Fakültemizde 7. Dönem Mezuniyet Heyecanı

Fakültemizde 7. Dönem Mezuniyet Heyecanı

Fakültemizde 7. Dönem Mezuniyet Heyecanı

 

Fakültemiz  7. Dönem Mezuniyet Töreni  28 Haziran Cuma Günü İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

 

Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunması ile başlanan törende mezun öğrencilerimiz arasından Fakültemiz Dönem birincisi Dr. Nazlıcan SALTIK’ da 6 yılını değerlendirdiği konuşmasında Öğretim Üyelerimize de teşekkürlerini iletti.

Ardından konuşan Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Tamer DEMİR;

 

Fakültemiz Eğitimde Yenilikçi, Bütünleştirici, Gelişimci Bir Anlayış İle Yoluna Devam Etmekte Olan Bir Kurumdur.

‘’Fakültemiz mesleğini insan ve hasta haklarına saygınlık ile evrensel etik ilkeler, hukuk kuralları doğrultusunda uygulayan, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisi kazanmış bilimsel gelişmelere katkı sağlayabilecek yetkinliklere sahip hekimler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir eğitim kurumudur. Eğitimde yenilikçi, bütünleştirici, gelişimci bir anlayış ile, UÇEP’ i nüve kabul eden, eğiten, öğreten, öğrettiklerinin hangi amaca hizmet ettiğini bilen, yetkinliklerin geliştirilmesini amaç edinen, uygulamaları ölçen ve değerlendirebilen bir yapı Fakültemizin eğitim hedefidir.

Muhakkak ki bilim yeniliklerin paylaşılması ile gelişecektir. Yeni buluşlar, yeni öngörüler, yeni tespitler bir başka araştırmaya zemin oluşturacak yeni fikirlere ışık tutacaktır. Yeni dönemde Üniversitemizin vizyonu “Araştırma Üniversitesi” olmaktır. Bu nedenle fakültemizde de araştırmalar, projeler desteklenecek, özendirilecek, eğitimler, tanıtımlar yapılacaktır.

Asıl Olan Eğitimdir, Dolayısı İle Öğrencidir

Öğretim üyelerimiz sağlık hizmeti sunuculukları yanında tababet eğitiminin eğitmenleridir. Bu sebeple maddi, manevi her açıdan desteklenmeli, motive edilmelidirler. En az hasta memnuniyeti kadar öğrenci memnuniyeti de gözetilmelidir. Unutulmaması gereken husus fakülte ve hastane öğrenciler içindir. Asıl olan eğitimdir, dolayısıyla öğrencidir.

Her Geçen Gün Daha İyiye, Daha Güzele, Doğru Yol Alıyoruz.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi her geçen gün daha iyiye, daha güzele, daha ideale doğru yol almaktadır. 133 öğretim üyesi 162 araştırma görevlisi ile 885 öğrenciye ve 1 milyonun üzerinde hasta popülasyonuna hizmet veren bir kurumdur. Bu gün mezunlar kervanına katılacak, bu sıcak yuvadan uçacak 7. dönem mezunu 117 öğrencimiz ile birlikte 577 hekimi toplumumuza birer sağlık meşalesi olarak kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

 Fakültemizin fiziki şartlarında yapılacak iyileştirmeler, revizyonlar oldukça önemli olmakla birlikte YÖK’ün belirlediği eğitim standartlarına uygun eğitim ortamları için; içinde amfilerin dersliklerin, çalışma odalarının, eğitim ve araştırma laboratuarlarının, Temel Tıp bölümüne ait Anabilim Dalı için özel departmanların, toplantı ve seminer odalarının olduğu yeni modern, ÇOMÜ’ ye ve Tıp Fakültesine yakışır bir morfoloji binası en elzem, en acil, en önemli ihtiyaçtır.

Kurumsal kimliğin oluşumu, kurum kültürünün, ananesinin yaşatılması ancak kurumsal aidiyet ile gerçekleştirilebilir. Kurum iç paydaşları olarak en önemli unsur öğrencilerimizdir. Mensubiyet kavramının öğrencide oluşturulması amaçlı bir çok çalışma  yapılmakta, olumlu sonuçları da müşade edilmektedir. Sadece eğitim hayatı süresince değil mezuniyetleri sonrasında da öğrencilerimizi takip etmekte kararlıyız. Mesleki yeterliliklerini, bilgi beceri ve yetkinlikleri ile ilgili bilgilere sürekli olarak ulaşmak hedefindeyiz. Çalıştıkları kurum yöneticileri ile iletişime geçerek kurum içi faaliyetlerini değerlendirmek ve bu tespitler ışığında eğitimimize yön vermeyi amaçlamaktayız. Ayrıca mezunlarımız ile ilgili kariyer planlamasında ve sürekli mesleki gelişim konusunda etkin olmayı amaçlıyoruz.

Hiç kuşkusuz TUS  nedeni ile yoğun bir stres yaşanmaktadır. Her mezunumuzun bir alanda uzmanlaşmak isteği alabildiğince doğaldır. Her şeyin gönlünüzce olması en büyük temennimizdir. Ancak ÇOMÜ Tıp Fakültesi olarak önceliğimiz sizlerin “iyi hekim” olarak yetişmenizdir. Bu olmadan iyi uzman olmanız imkansızdır. Diğer türlü temelsiz bir bina gibi olunur. TUS  ne yazık ki hekimlerin eğitim ve öğrenimi destekler nitelikte değildir. Sorular yaşam pratiğinden çok uzaktır. Tamamen eleme, seçme ilkesi doğrultusunda yapılmaktadır. Tıp eğitimine ayrılacak vakit test çözmeye ve dershanelere kaymaktadır. Bu da öğrencinin temel bilgileri öğrenmesine engel olmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığına çağrımız;  sınav sorularının UÇEP deki amaç ve öğrenme hedeflerine göre hazırlanmasıdır. İki başlılığın önüne geçilmesidir.

En önemli paydaşımız, en kıymetlimiz, göz bebeğimiz olan öğrencilerimizin temsiliyetini en üstte tutmak amacı ile her komisyonda, kurulda temsil hakkı vererek öğrenci görüşlerinin ifade etmesine olanak sağladık.

Eğitimleri ile ilgili her konuda öğrenci kanaatini böylelikle alır, değerlendirir ve faydalanır hale gelmiş olduk.

Hayalimiz, Umudumuz, Beklentimiz

Hayalimiz, umudumuz, beklentimiz; gerek ülkemizde gerekse dünyada bilimsel normlara uygun, yenilikçi, gelişimci, süreğen, akademik hayatta etkin, içinde yaşadığı toplumla bütünleşmiş bir TIP FAKÜLTESİ kimliğini oluşturmak ve yaşatmaktır. Yarınların başarılı hekimlerini yetiştirmektir. Yarınları yeni Aziz Sancar’lara teslim etmektir.

Çok Kıymetli Hocalarım;

            Gelecekte toplumumuza, Dünya insanlığına ve bilim hayatına katkılarından şüphemizin olmadığı mezunlarımız için yaptıklarınız, çabalarınız ve gayretiniz için her birinize şahsım ve kurumum olarak minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Genç meslektaşlarımıza mesleki bilgileri dışında eleştirel ve analitik düşünmeyi öğreten, araştırma becerisi kazandıran, etik değerleri ve toplumsal sorumluluğu benimseten sizlersiniz. Teşekkür ve takdir sizleredir. İcra etmekte olduğumuz bu kutsal görevin başarısı sizin başarınızdır. Fakültemizin kurumsal kimliği ancak sizlerin gayreti ile şekillenecektir. Görev ve sorumluluk bilincinizin yüceliği kurumumuzu yüceltecek, eğitimimizi yüceltecektir. İyi hekim yetiştirme iddiamız sizler gibi donanımlı hocalar ile vücut bulacaktır.

Çok Değerli Anne Babalar, Saygı Değer Aileler;

Dünyaya geldiklerinden beri her şeyin ilkini sizden gören, sizi örnek alan, size örnek veren bu çok değerli evlatları yetiştirip okuttunuz, eğitimi süresince maddi manevi desteğinizi esirgemediğiniz evladınızın mezuniyet törenine teşrif ettiniz. Bu güzel evlatlar için ne kadar gururlansanız, ne kadar gururlansak azdır. Böyle evlatları yetiştirdiğiniz için sizleri gönülden kutluyorum. Sorumluluk sahibi, vicdanlı, terbiyeli ve edepli olarak topluma kazandırdığınız için, onlara birey olma şuurunu verdiğiniz için sizlere tüm öğretim üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Umarım bu gururu genç arkadaşlarım da hayatları boyunca taşır layık olur.

ÇOMÜ Tıp Fakültesinin Genç Yıldızları, Sevgili Gençler;

Artık bugünden sonra nitelikli hekimler olarak meslek hayatına ilk adımınızı atıyorsunuz. Mutlaka bir çok engel ile karşılaşacaksınız. İnanın bu engelleri aşacak bilgi ve donanıma sahipsiniz. Her zorluğun üstesinden geleceğinize inancım tamdır.

-Sizden hastalıkları tanıyıp tedavi etmenizi istiyoruz.

-Sizden koruyucu hekimlik yapmanızı, hastalara uygun danışmanlık yapmanızı istiyoruz. Bu işleri yaparken kendinizi değerlendirebilmenizi, sürekli gelişime açık olmanızı ve bunu sürdürebilmenizi istiyoruz.

-Sizden; ekip içinde uyumlu, topluma önder olabilmenizi, analitik düşünüp karar vermenizi, vicdanınızın ve aklınızın hür olmasını, hastalarınızda inanç, cins ve ırk ayrımı yapmamanızı istiyoruz.

-Sizden sağlığın her alanında doğru danışmanlık yapmanızı istiyoruz.

-Sizden bulunacağınız yerlerde yönetici ve liderlik vasıflarınızın tezahürünü görmek istiyoruz.

-Sizden bilim insanı özelliklerini içselleştirmenizi istiyoruz.

-Sizden iletişimi güçlü, anlatmasını bilen ve anlayan hekimler olmanızı istiyoruz.

Sizden ÇOMÜ Tıp fakülteli, 7 yıldızlı beyaz melekler olmanızı istiyoruz.

 Bunları yapacak, becerecek donanımda olduğunuzdan eminim. Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum.

Sevgili Gençler;

Başarı mutluluğun kardeşidir. Başarı insanı mutlu eder. Mutlu insan da daha başarılı olur. Ayrıca mutlu insan diğer insanları da mutlu edecektir. Yani mutluluk bulaşıcı olan iyi şeylerdendir. “mutlu olun umutlu olun” yılgınlık, bıkkınlık, karamsarlık sizden uzak olsun. Sevin sevilin. Umut verin, umutlanın. Başarı emeğe gayrete bağlıdır. “kader bile gayrete aşıktır” bu nedenle mezuniyetiniz yeni bir başlangıç yeni bir umuttur. Mesleki gelişiminiz sürekli devam etmelidir. Okumaya, öğrenmeye, araştırmaya ve özümsemeye devam etmelisiniz. Dünü bugün ile bugünü yarınla eş etmeyiniz.

Hekim en kıymetli mutemettir. En kıymetlinin mutemedidir. Hekim en çok dua alandır. Hekim saygı değerdir. Bu değerler sizi yanıltmasın, şımartmasın, şaşırtmasın. Hastanın yerine bazen siz geçin ve size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de hastaya öyle davranın. Üzmeyin, üzülmeyin, gülümseyin gülümsetin. Etik ilkelere hep sadık kalın. Meslektaşlarınızı sevin yüceltin, hiçbir yerde hiç bir zaman rencide etmeyin, alçaltmayın.

 

Sizlerin yetişmesinde katkısı olan hocalarıma ve vefa abidesi ailelerinize, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha güzel eğitim olanaklarının sağlanmasında desteklerini esirgemeyeceğinden emin olduğumuz başta Rektör Hocamıza ve üst yönetimine şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Sözlerimi bitirmeden önce mezuniyetinizi kutluyor en kalbi sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve başarılarınızı diliyor, mutlu ve umutlu yarınlar diliyorum.

Dekanımız Prof. Dr. DEMİR konuşmalarının ardından diploma takdimine geçildi dönem birincisi olan öğrencimiz Dr. Nazlıcan SALTIK’a diplomasını ve plaketini takdim etti genç meslektaşına başarılarının devamını diledi.

Öğretim Üyelerimizin de mezun olan öğrencilerimize mezuniyet belgelerini iletmesinin ardından programımız son buldu.