Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan "Proje Yazma Eğitimi"

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD "Proje Yazma Eğitimi" gerçekleştirdi

      ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından 25-26.11. 2017 tarihlerinde Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel OYMAK’ın yürütücüsü olduğu müdahale tipteki proje iki aşamada gerçekleştirildi.

      Birinci aşamada katılımcılara “Bilimsel Araştırma Teknikleri” konusunda görsel-işitsel malzemeler yardımıyla bir eğitim sunulurken, ikinci aşamada “TÜBİTAK 1001 türü proje yazma basamakları” kullanılarak proje yazma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için eğitim verildi. Her iki aşama ön testte ve son testte 10’ar soruluk önermelerle eğitimin etkinliği açısından incelendi. Otuz iki katılımcının başladığı proje yazma eğitimini 14 katılımcı başarıyla tamamlayabildiğini belirten Anabilim Dalı Öğretim elemanları katılımcıların ortalama bilgi puanlarının eğitim sonrasında öncesine göre anlamlı düzeyde arttığı gözlemlendiğini belirttiler.

      “Proje Yazma” işinin birkaç günde değil birkaç ayda yazılabileceği bilincinin ve tutumunun geliştirilmesinin önemsendiğine değinen Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları katılımcıların sunumlarında bu konuda farkındalık oluşturulduğunu da açıkladılar.

      Proje Yazma Eğitim Modülü’nün oluşturulduğu çalışma sonucunda Anabilim Dalı Öğretim elemanları tarafından Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinin ayrı bir grup eğitimi almasına ihtiyaç olduğu ve her sağlık bilimleri alanında meslek gruplarına özgü proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesinin daha yararlı olabileceği ifade edildi.19.12.2017/ÇOMÜ Tıp Fakültesi