Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Öğretim Elemanları ve İntörn Hekimler Saha Çalışmasında

Halk Sağlığı Öğretim Elemanları ve İntörn Hekimler Saha Çalışmasında

Halk Sağlığı  Anabilim Dalı tarafından yürütülen Ezine ilçesinde Borrelia Senoprevelansı ve ilişkili faktörler başlıklı TUBİTAK 1002 Programı tarafından dresteklenen araştırma projesi için Mahmudiye Köyünde saha çalışması başlatılmıştır. İntörn hekimlerin de katıldığı çalışma kapsamında araştırmaya katılmayı kabul edenlere anket formu uygulanmakta ve venöz kan alınmaktadır.

Araştırma Pınarbaşı ve Köseler Köyünde de yürütülecektir.