Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun Serüveni Doldu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun Serüveni Doldu

      Üniversitemiz bünyesinde 2017 - 2019 Yılları aralıklarında görev yapmış olan klinik araştırmalar etik kurulu serüvenini doldurmuş olup görevini tamamlamıştır. 

      Sağlık Bakanlığı'nın onayına takiben yeni etik kurulun oluşturulması çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede göreve başlayacaktır