Sanal Eğitim Laboratuvarı Hizmete Girdi

Sanal Eğitim Laboratuvarı Hizmete Girdi

   ÇOMÜ Tıp Fakültesi bünyesinde hizmete giren “Sanal Eğitim Laboratuvarı” hakkında Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA şu açıklamalarda bulundu.

           Son yıllarda tıp eğitiminde dijital materyaller kullanılıyor.

   Teknolojinin ilerlemesi, tüm bilim alanlarında olduğu gibi tıp eğitimini de etkilemektedir. Son yıllarda tıp eğitiminde dijital materyallerin kullanılması ve bunun önemi ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Özellikle anatomi, histoloji ve embriyoloji, patoloji gibi görsel konular içeren dallarda; (Tıp fakülteleri dışında, diş hekimliği, biyoloji, veterinerlik, moleküler biyoloji ve sağlık bilimleri) dijital materyaller eğitim-öğretim ortamlarında sıkça kullanılmaktadır. Yeni teknolojiler bizlere gerek canlı gerekse cansız materyalde, çok daha yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı inceleme olanakları sunmaktadır. Histoloji, patoloji gibi derslerinin uygulamalarında dijital görüntüler kullanılmakta, kullanıcı, bilgisayarın faresi ile görüntü üzerinde hareket ederek doku kesiti üzerinde “x” ve “y” eksenlerinde istediği alana ulaşabilmekte, istenilen alanın kademeli olarak büyütülmesini veya küçültülmesini sağlayabilmektedir. Görüntü üzerinden tartışma ve görüş alışverişi yapılmasına ve direkt görüntü üzerinden soru sorulmasına imkan vermektedir. Ayrıca, kendi başına öğrenime daha çok imkan sağlamakta, ders saatleri ve yer ile sınırlanmamaktadır.

           Sanal Eğitim Laboratuvarımız eğitim kalitemizi yükseltecek.

   Tıp Fakültemizde yeni kurulan “Sanal Eğitim Laboratuvarımız”; sadece histoloji ve patoloji anabilim dalları uygulamalarında değil, diğer anabilim dallarının; anatomi, mikrobiyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi çeşitli temel bilimlerin eğitiminde de sanal gerçeklik uygulamalarında kullanılabilmesi nedeniyle önemlidir. Bu eğitim kalitemizi yükselttiği gibi diğer Fakültelere göre bir ayrıcalık oluşturacaktır. Ayrıva anlaşılması zor olan bazı anatomik yapılar ile vücutta gerçekleşen biyokimyasal ve fizyolojik olayların öğrenciler tarafından daha kolay öğrenilmesi sağlanabilirken, klinik tıp bilimleri eğitiminde ise teorik eğitimlerin yanında bazı muayene işlemlerinde ve küçük girişimlerde de yararlanılabilir, nadir görülen hastalıklar ve cerrahi uygulamalar gösterilebilir.

            Üniversitemiz de birçok bölümün kullanımına açık olacak.

   Bu laboratuvar; öğrenciler için anlaşılması zor konulara sahip derslerin, daha kolay kavranabilmesi, eğitim-öğretimin daha verimli ve ulaşılabilir kılınabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca teorik ve uygulama sınavlarının, eğitim ve ölçme değerlendirmenin daha uygun şekilde yapılabilmesine katkı sağlayacaktır. Fakültedeki mezuniyet öncesi eğitim sürecine olan katkıları yanı sıra fakülteden mezuniyet sonrası eğitimi kolaylaştıracak ve bu eğitimi ulaşılabilir kılacaktır. Sürekli mesleki gelişime ve eğitimin akreditasyonuna katkıda bulunacaktır. Üniversitemizde birçok bölümün kullanımına açık olacağından Tıp Fakültesi dışında diğer fakültelerin de kullanabileceği, eğitim kalitesini artıracak ve eğitimi keyifli hale getirecektir.09.03/2018-ÇOMÜ Tıp Fakültesi