Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi 2020 yılı 1. Akademik Genel Kurulu 11 Mart 2020 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Sedat MURAT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN ve Prof. Dr. Suat UĞUR'un katılımı ile gerçekleşti.

Tıp Fakültesi 2020 yılı 1. Akademik Genel Kurulu 11 Mart 2020 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Sedat MURAT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN ve Prof. Dr. Suat UĞUR'un katılımı ile gerçekleşti.

 

Tıp Fakültesi 2020 yılı 1. Akademik Genel Kurulu 11 Mart 2020 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Sedat MURAT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN ve Prof. Dr. Suat UĞUR'un katılımı ile gerçekleşti. 

Tıp Fakültesi akademisyenlerine Dekanımız Prof. Dr. Tamer DEMİR  fakültenin faaliyetleri ve performansını değerlendirdiği sunumundan sonra Rektörümüz tebrik ve teşekkürlerini bildirmiştir. Fakültemizin Tıp Eğitimi AKREDİTASYONU'nun önemi vurgulanmış, çalışmalarının artarak devam etmesi istenmiştir.

Ayrıca fakültemizde Profesör ve Doçentlik ünvanı kazanmış ve yeni atanmış Doktor Öğretim üyelerine Rektörümüz Prof. Dr. Sedat MURAT tarafından akademik cüppeleri giyidirilmiştir.