Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tünelin Sonu: Mezuniyet Sonrasında Ne Var ?

Tünelin Sonu: Mezuniyet Sonrasında Ne Var ?

Fakültemizde 8 Kasım 2019 tarihinde saat 17:00 ile 18:30 arasında öğrencilerimizin

mezun olması sonrasında yapması gerekenler ve yaşayacakları hakkında bilgi ve deneyim

paylaşımı amacıyla toplantı düzenlenmiştir.

Toplantının başlığı "Tünelin Sonu: Mezuniyet Sonrasında Ne Var?" seçilmiş olup,

konuşmacı olarak Fakültemiz mezunlarından Dr. Buğra Gökberk Akman, Dr. Cem Utku Özkan,

Dr. Kübra Özkan Karacaer (halen fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık öğrencisi) ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, fakültemiz Tıbbi

Mikrobiyoloji uzmanlık öğrencisi Dr. Çisil Şeyma Özel'in katıldığı toplantıya 49 kişi dinleyici olarak katılmıştır.

Toplantıda mezuniyet sonrası mecburi hizmet kurası, mecburi hizmet yapılan

birimlerin tanıtımı, atama ve atama sonrası görev yeri değişiklikleri, eş durumu atamaları, istifa

süreçleri ile Tıpta uzmanlık ve Aile Hekimliği çalışmaları hakkında deneyim paylaşımı ve

öğrencilerin sorularına cevaplar verilmiştir.