Ulusal 3. İnsan Hakları ve Barış Kampı Fakültemiz TürkMSIC Topluluğu Tarafından Gerçekleştirildi.
Barışın kenti Çanakkale de 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi  ev sahipliği ile 10-11 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen 3. SCORP Eğitim Kampı SCORPion, gönüllüler, dış katılımcılar ve barış sevdalısı herkesle birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. TurkMSIC ( Türk Tıp Öğrencileri Birliği) Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. SEDAT ÖZCAN yaptığı açıklamada 18 Mart üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öğrenci klüplerine çok önem verdiklerini ve 58  Tıp Fakültesinden 87 katılımcı ile yapılan bu kampın çok başarılı geçtiğini ve değişik tıp fakültelerinden gelen öğrencilerin barışın şehri Çanakkale'de görmek ten çok mutlu olduklarını açıkladı.
131-sfdc-1.jpg
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP) Nedir?
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP), Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu'nun (IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations) altı çalışma kolundan biridir.

SCORP'un temelleri 1983 yılında kurulan Mülteciler Komitesi (SCOR - The Standing Commitee on Refugees) ile atılmıştır ve bu komite savaş veya diğer sebeplerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış insanların problemlerine dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Bu konularda sürdürülebilir çözümün ''çatışmaların'' ve ''insan hakları ihlallerinin'' önlenmesi olduğu anlaşılmış ve sonuçta 1994'te alınan karar doğrultusunda komitenin adı İnsan Hakları ve Barış (SCORP) olarak değiştirilmiş ve insan hakları savunucuları ise ''SCORPion'' adıyla anılmaya başlamıştır.

Şimdilerde SCORP'un ilgilendiği konulardan bazıları:

  • İnsan Hakları
  • Kadın Hakları
  • Engelli Hakları
  • Çocuk Hakları
  • Hekim Hak ve Sorumlulukları
  • Hasta Hak ve Sorumlulukları
  • Hasta-Hekim İlişkileri
  • Mülteci Hakları ve Sağlığı
  • LGBTİ
  • Savaş Ortamında Hekimlik

Tüm bunlar her türlü siyasi otorite ve rejimden bağımsız ele alınması gereken konulardır. İnsanlığın ve insan olmanın getirdiği haklar ve özgürlükler ve bunları kısıtlayacak herhangi bir durum SCORP'un ilgi alanına girmektedir.

SCORP, geleceğin sağlık çalışanları olacak tıp fakültesi öğrencilerinin, küresel bir bakış açısıyla, sağlıkta eşitlik; insan hakları ihlallerinin ve çatışmaların önlenmesi için bilgi, beceri ve tutum sahibi olmalarını sağlayarak, yoksullar, göçmenler, mülteciler ve insan hakları konusunda savunmasız kimseler gibi sağlık hakkı ihlallerine uğrayan insanların sağlık durumlarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için çalışılabilmesine imkân sunar.

Oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip olması SCORP'a diğer birçok alt komite ile birlikte ortak projeler hazırlama ve çalışmalar yürütebilme avantajı sunmaktadır. SCORP çalışmalarında, Birleşmiş Milletler ve onun organlarının yanında, Avrupa Birliği ve pek çok Sivil Toplum Örgütüyle ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlamakta, projelerine gönüllü olarak katılmakta ve yaygınlaştırılması için çaba sarf etmektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak da bu alanda güçlenmeyi hedeflemektedir.

Etkinlik resimleri için burayı tıklayınız...