Mevzuat
  Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler
 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz    
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 ÇOMÜ Tıp Fakültesi Eğitim Ve Sınav Yönetmeliği   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 ÇOMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  -
 Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  -
 ÇOMÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği  -
 Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Yayın Kurulları Çalışma İlkeleri Yönergesi   dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Öğrenci Akademik Danışmanlığı Yönergesi  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(eski)  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi(eski)  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
 Tıp Fakültesi Sınav Kuralları  dosyaya ekler kısmından ulaşabilirsiniz
Tıpta Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu   

Ekler

klinik-arastirmalar-etik-kurulu-yonergesi.pdf
yuksek-ogretim-kurumlari-disiplin-yonetmeligi.pdf
657-sayili-devlet-memurlari-kanunu.pdf
2547-sayili-yuksekogretim-kanunu.pdf
comu-tip-fakultesi-egitim-ve-sinav-yonetmeligi.doc
ogrenci-akademik-danismanligi-yonergesi.pdf
yayin-kurullari-calisma-ilkeleri-yonergesi.pdf
559-tipta-uzmanlik-tez-yazim-kilavuzu.pdf
Sınav Kuralları.doc