Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Biyofizik
Biyofizik 
 Dr. Öğr. Üyesi Özlem COŞKUN Anabilim Dalı Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Rahime Özlem ÖZTOPUZ