Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 Doç. Dr. Nurulah BOLAT  Anabilim Dalı Başkanı