Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

comu-tip-oryantasyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tanıtımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Misyon ve Vizyon

Çağdaş bilgi birikimi ve kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık kadrosu ile koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, bütün topluma sunmak. Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,Tıp etiği ve ahlakını benimseyen yapısıyla, hasta ve yakınlarının özel hayatına saygılı bir şekilde hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de cağdaş altyapımızdır. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz. Farklılığımızı yaratan en önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili ve ÇOMÜ'lü olmaktan gurur duyan ekibimizdir.

TARİHÇE

12 Kasım 2008'de Çanakkale'ye poliklinikleri ile hizmet vermeye başlayan 282'i doktor olmak üzere toplam 907 personeli olan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, bölgenin tek üniversite hastanesidir.
Bünyesinde 96 yataklı yoğun bakım ünitesi, 16 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 90 polikliniği, 7 gün 24 saat hizmet veren 16 ameliyathanesi, laboratuvar ve üniteler ile birlikte her türlü tetkik isteğe cevap verebilecek 565 yatak kapasiteli bir sağlık kurumudur. Uzman ve deneyimli sağlık personeli ile beraber tıbbın her dalında kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaç edinmiş olan hastanemiz, her türlü hastanın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donanıma sahiptir.
11.03.2015 tarihinde ruhsatını alıp 4 Temmuz da ilk başarılı böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Organ Nakli merkezimizle böbrek nakli bekleyen hastalarımıza umut ışığı olmaya devam ediyoruz.Bunun yanısıra kanser tedavisinde kullanılan Pet-Ct cihazımız 24 Kasım 2014'ten bu yana hizmet vermektedir.

 • 2000 : Kuruluş
 • 2002 : İlk öğrenciler yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2007 :
  • Temel Bilimler Dekanlık Binamızda ,
  • Uygulamalı eğitimleri
   • Kepez Hastane Binasında,
   • 2018 Yılı itibariyle Yeni Hastane Binasında
  • Uzmanlık eğitimi

Klinik ve polikliniklerimize başvuran hastaların, tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan laboratuar hizmetleri:

Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Ürodinami, Androloji, Endoskopi, Bronkoskopi, Kolonoskopi, Solunum ve Alerji, Koroner, Serebral ve Periferik Anjiyografi, Nükleer Tıp,Nörofizyoloji (EEG / EMG), Patoloji Laboratuvarlarında zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunulmakta olup, Tıbbi Genetik laboratuarımız tüm yaşam boyu, her yaştaki hastaya, genetik tetkik ve değerlendirme yapacak bilim gücüne ve teknik alt yapıya sahiptir.

Bununla beraber görüntüleme ünitemiz 1,5 Tesla MR, 4 Kesit BT, 10 adet USG ve 1 adet 4D-USG , Sintigrafi (Gama kamera ) ve gibi en modern cihazlar ile en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunan ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, sürekli eğitim, ölçme ve iyileştirme yöntemleri kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilenmeyi amaçlamış, bilimsel araştırmalarda ve yeni sağlık uygulamalarında öncü olmayı hedeflemiştir.

Bu hedef ve vizyon doğrultusunda, kuruluşundan bu yana Çanakkale'de sağlık hizmeti standartını yükselten ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin yükselişi her geçen gün devam etmektedir.

Sunumlar

Öğretim Üyeleri

Güncel Rakamlar İçin Buraya Tıklayınız. Açılan linkte Tıp Fakültesi'ni Sorgulayabilirsiniz.

 

TIPTA UZMANLIK SEKRETERLİĞİ

Asistanların ,

 • Nakil
 • Rotasyon
 • Tez Belirleme
 • Tez Değerlendirme
 • Eğitim Bitirme ve Eğitim Süresi (Rapor , Ücretsiz İzin, Askerlik vb) takibi
 • Kadro işlemleri

YAZI İŞLERİ BÜROSU

 • İşe Başlama
 • Ayrılma, Ücretsiz izinlerin Rektörlüğe bildirilmesi

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Uzmanlık Eğitiminiz süresince Tez Belirleme, Tez Değerlendirme, Eğitim Bitirme, Rotasyonlarınız, Nakiller, Raporlar gibi bir çok konudaki mevzuata buradan ulaşarak bilgilenebilirsiniz.

Öğrenci Temsiliyeti

 • Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyonu
 • Asistan Temsilcileri Komisyonu

Tarafından sağlanmaktadır. Uzmanlık Eğitim Komisyonu’nda Asistan Temsilcileri de dahil olmakla birlikte ayrıca Asistan Temsilcileri Komisyonu ile yapılan Toplantılar ile Asistanlarımızın yaşadığı zorluklar Dekanlığımızca dinlenerek gerekli temaslar sağlanıp sorunların ve isteklerin en kısa sürede cevaplanması sağlanmaktadır.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

 • UBYS Birimi:
  • ÜBYS Tek Hesap şifre ve kullanıcı adı alma yenileme, elektronik imza işlemleri

   Dahili:5188

 • E-posta ve Edurom Servisi:
  • E-mail ve kullanıcı adı işlemleri

   Dahili:5186

Görev başlarken Bilgi İşlem Daire başkanlığında ÜBYS biriminden UBYS sitemi dediğimiz elektronik belge sistemi kullanıcı adınızı ve şifrenizi alacaksınız. Diğer servisten ise Eposta adresinizi şifrenizi ve aynı zamanda cep telefonunuzu, bilgisayarınızı Eduroam'dan kayıtlatıp Üniversite ağını kullanabileceksiniz.

KÜTÜPHANE

Kütüphane Rehberi için Tıklayınız

Spor-Sosyal İmkanlar

Dardanos Yerleşkesi

Güzelyalı’da bulunan Dardanos Yerleşkesi & Resort Otel’de dinlenme imkanları sunmaktadır. Şehir Merkezine 10 km olan tesisimize  0286 247 07 00 telden otel rezervasyonu yapabilirsiniz.

Dardanos Tesisleri

Akreditasyon Hazırlıkları

YÖK tarafından Türkiye’de Tıp Eğitimi Konusunda Akreditasyon Yetkisi verilen TEPDAD-UTEAK’ın akredite ettiği (27) Tıp Fakültesi bulunmaktadır.

2016 yılından itibaren ÖSYM kılavuzlarında hangi Tıp Fakültelerinin akredite olduğu bilgisi verilmeye başlanmıştır.

“2019 yılı Ocak” ayında Akreditasyon başvurusu yapılmıştır

"özdeğerlendirme raporu" hazırlama çalışması devam etmektedir.

Sosyal Medya