Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi

Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu
Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU
Prof. Dr. Zerrin ÖĞRETMEN
Doç. Dr. Alper AKÇALI
Doç. Dr. Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ
Doç. Dr. Mesut ERBAŞ

  • Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı ekler kısmındadır
  • Uzmanlık Öğrencisi Takip Formu  ekler kısmındadır
  • Uzmanlık Öğrencisi Takip Sistemi
  • Uzmanlık Öğrencisi Rotasyon Formu  ekler kısmındadır  
  • Tıpta Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu  ekler kısmındadır
  • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne Göre Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Şeması ekler kısmındadır
  • Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği  ekler kısmındadır
  • Uzmanlık Eğitimi Kayıt İçin Gerekli Olan Belge ve Evraklar listesi ekler kısmındadır.

Ekler

tipta-ve-dis-hekimliginde-uzmanlik-egitimi-yonetme.doc
tipta-uzmanlik-yandal-uzmanlik-tezi-yazim-kilavuzu.doc
uzmanlik-egitimini-bitirme-sinav-tutanagi.doc
uzmanlik-ogrencisi-takip-formu.xlsx
UZMANLIK EĞİTİMİ KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGE VE EVRAKLAR.pdf