Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi
UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU 
Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR
Prof. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
Prof. Dr. Coşkun BAKAR
Doç. Dr. Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN
Doç.Dr. Bahadır KIRILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Ali MALÇOK
  • Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı ekler kısmındadır
  • Uzmanlık Öğrencisi Takip Formu  ekler kısmındadır
  • Uzmanlık Öğrencisi Takip Sistemi
  • Uzmanlık Öğrencisi Rotasyon Formu  ekler kısmındadır  
  • Tıpta Uzmanlık / Yandal Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu  ekler kısmındadır
  • Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne Göre Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Şeması ekler kısmındadır
  • Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği  ekler kısmındadır
  • Uzmanlık Eğitimi Kayıt İçin Gerekli Olan Belge ve Evraklar listesi ekler kısmındadır.
  • Asistan Karnesi ekler kısmındadır.
  • Tıpta Uzmanlık Komisyonu Yönergesi 

Ekler

tipta-ve-dis-hekimliginde-uzmanlik-egitimi-yonetme.doc
uzmanlik-egitimini-bitirme-sinav-tutanagi.doc
105-guvenlik-sorusturmasi(yeni)-formu.docx
Birim Sorumlusu Kanaat Formu.xlsx
comu.asistan.karne.kapak_2018.doc
Görev Süresi Uzatım Talep Formu.docx
Rotasyon Formu.xlsx
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Temsilciliği Çalışma Yönergesi.pdf
TIPTA UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU.pdf
uzmanlık komisyonu yönergesi.pdf
UZMANLIK TEZ SINAV TUTANAKLARI.doc
Uzmanlik-egitimi-kayit-icin-gerekli-olan-belge-ve-.doc