Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Seçmeli Dersler
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Temel Prensipleri
 • Tıbbi mantarlar
 • Toplam kalite yönetimi
 • Tıp Öğrencileri İçin Genel Fizik-1
 • Modern Fiziğin Kavramları
 • Astrobiyolojie giriş I (güz) astrobiolojiye giriş II(bahar)
 • Birlikte seslendirme
 • Depremin anatomisi
 • Doğal aferlerde ilksel farkındalık
 • Ev ve laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği
 • Güncel çevre ve tanımı
 • Jeoloji ve tıbbi jeolojide seçilmiş konular
 • Laser teorisi ve tıp uygulamaları
 • Paydaş ilişkileri ve iletişimi
 • Süs taşları
 • Scuba I-II-III (Scuba 1'i alanlar Scuba 2'yi alabilir. Scuba 2'yi alanlar Scuba 3'ü alabilir.)
 • sportif balıkçılık
 • Özel tıbbi amaçlı gıdalar
 • Fonksyonel gıdalar
 • Biyomekanik analizler
 • Görüntü işleme analizi
 • Algalbiyoteknoloji
 • Badminton
 • Tenis
 • Oryantring
 • Masa Tenisi
 • Judo
 • Halk Oyunları
 • Basketbol
 • Futbol
 • Ağız diş sağlığı ve bakımı
 • Mitoloji

Ekler

2019-20 Seçmeli Ders Formu, Paydaş İlişkileri ve İletişimi.docx
Modern Fiziğin Kavramları.doc
Sec©meli ders formu_COMU_TIP-1 sportif balıkçılık-revize.doc
Seçmeli ders formu_COMU_TIP-1.docx
Seçmeli ders formu_COMU_TIP-Fonksiyonel Gıdalar.doc
Seçmeli ders formu_COMU_TIP-Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar.doc
Su_urunleri_yetistiricilik_prensipleri_DBTF_.docx
Tıp Algal Biyoteknoloji seçmeli ders formu.docx
Tıp Öğrencileri İçin Genel Fizik-1.doc