Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof.Dr. A.Metin OTKUN Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mik.  Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Alper ŞENER  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mik.   
Arş. Gör. Dr.  Taylan ÖNDER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mik.   
Arş. Gör. Dr.  Ebru GÖKTAŞ DOĞAN Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mik.   
Arş. Gör. Dr.  Safiye Bilge GÜÇLÜ KAYTA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mik.   
Arş. Gör. Dr.  Anıl AKÇA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mik.