Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Erasmus Not Bildirimi

Sayın Hocalarımız,

Erasmus+ kapsamında ders notunuzun Transkript of Records Belgesine işlenebilmesi için aşağıda bulunan not bildirim formunu doldurarak UBYS üzerinden öğrenci işlerine bildirmeniz ve Formu Erasmus Fakülte Korrdinatörüne mail atmanız (mervemelihacomu.edu.tr) gerekmektedir. 

http://erasmus.comu.edu.tr/yabanci-ogrenciler-ulkelerine-donerken-yapilacak-i.html

Sık Sorulan Sorular                                                                                                                                

1-Öğrenci eğitimi boyunca ders ücreti alabili rmiyim?

Erasmus Öğrenci Yönergesi Madde-5 kapsamında “Uluslararası Program  kapsamında verilen dersler  için görevlendirilmiş öğretim elemanlarına, mecburi ders yükleri dikkate alınmaksızın yükseköğretim ek ders  çizelgesi ve prosedürü uygulanır.” ibaresi bulunmaktadır.

*Ders Ücreti Talebiniz sırasında lütfen mecburi ders yükünüz olan 10 saati düşmeyiniz.

Bkz: https://cdn.comu.edu.tr/cms/iro/files/21-gelen_ogrenci_yonergesi_2018.pdf

2-Öğrenci Kabulünün Erasmus+ değişim programında bana bir faydası var mıdır?

Erasmus+ kapsamında ders veren Öğretim Elemanları yurt dışındaki partner üniversite de ders vermek istediğinde, ek puan ile sıralamaya girecektir.

Ekler

Erasmus Not Bildirim Formu.doc