Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
ETİK KURUL BAŞVURULARININ DOĞRUDAN ETİK KURUL SEKRETERİNE (Tel: Dahili 2100 Faize OTURAN ve comukaekgmail.com e-posta adresinden) BİZZAT ARAŞTIRMANIN YÜRÜTÜCÜSÜ YA DA SORUMLU ARAŞTIRMACILARDAN BİRİSİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.


Başvuru yapacakların dikkatine!

ETİK KURUL BAŞVURUSU YAPACAK OLAN ARAŞTIRMACILAR, BAŞVURU YAPTIKLARI DOSYANIN BİR KOPYASINI ELEKTRONİK ORTAMDA DA ETİK KURUL SEKRETERİNE VERMELERİ GEREKMEKTEDİR. DOSYALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMEDİĞİ DURUMLARDA BAŞVURU DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  (Duyuru 2014)    Formlar Güncellenmiştir! (02 Nisan 2014)  ekler kısmındadır

 
 
Klinik Araştırma yapacak araştırmacıların aşağıdaki uyarılara dikkat etmeleri gerekmektedir.
 
 

13 Nisan 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28617

YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

ö) Gözlemsel ilaç çalışması: İlaçların Türkiye'de ruhsat aldığı endikasyonları, pozoloji ve uygulama şekillerinde, Bakanlığın güncel tanı ve tedavi kılavuzlarına uygun olarak tedavisi devam eden hastalarda, spontan reçete edilen ilaca ait verilerin toplandığı epidemiyolojik çalışmaları,

Klinik araştırmaların başlatılması ve yürütülmesi

MADDE 13  (1) Kurum izninin zorunlu olduğu klinik araştırmalar, Kurumun izni olmadan başlatılamaz.

Gözlemsel ilaç çalışmaları

MADDE 31  (1) Gözlemsel ilaç çalışmaları etik kurul onayı ve Kurumun izni olmadan yapılamaz. Bu tür çalışmalar ile ilgili esaslar Kurum tarafından yayınlanacak kılavuzla belirlenir.

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29041

 

İlgili Yönetmelik Değişikliği için tıklayınız...

 

TIP FAKÜLTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

  1 Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU

Tıbbi Farmakoloji (Başkan)

  2 

Prof. Dr.

Öztürk ÖZDEMİR

Tıbbi Genetik (Başkan Yrd.)

  3

Doç. Dr.

Müşerref OTKUN

Tıbbi Mikrobiyoloji

  4

Doç. Dr.

Coşkun SILAN

Tıbbi Farmakoloji

  5

Doç. Dr.

Eyüp Burak SANCAK

Üroloji

  6

Dr. Öğr. Üyesi

Hakan AYLANÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  7

Dr. Öğr. Üyesi

Başak BÜYÜK

Histoloji ve Embriyoloji

  8

Dr. Öğr. Üyesi.  

Ömür ÖZTÜRK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

  9

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem COŞKUN

Biyofizik

  10

Op. Dr.

Cengiz KARA

Beyin ve Sinir Cerrahisi-Çanakkale Devlet Hastanesi

  11

Uzm. Dr.

Sinem TOPALOĞLU

Halk Sağlığı Uzmanı

  12

Dr.

Lale ÖZDEMİR

Emekli Pratisyen Hekim

  13

Öğr. Gör.

Hatice GÜRER ÖĞÜTÇÜ

Hukuk

  14 Ecz. Begüm DERMENCİ

Eczacı

  15

Emekli Öğretmen

Hüsnü KASAPLAR Sağlık meslek mensubu olmayan üye

 

 İlgili Formlar
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönetmeliği dosya ekler kısmındadır
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi dosya ekler kısmındadır
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu dosya ekler kısmındadır
Araştırmacı Sorumluluk Bildirim Formu dosya ekler kısmındadır
 İlaç Araştırmaları Başvuru Formu  
 Görüntü ve Ses Kayıtlarının Kullanılması için İzin Formu dosya ekler kısmındadır
 Proje Sonuç Formu dosya ekler kısmındadır
 Araştırma Projesi Değişiklik Bildirim Formu dosya ekler kısmındadır
 Gönüllü Bilgilendirme Formu dosya ekler kısmındadır
 Raportör Değerlendirme Formu dosya ekler kısmındadır
 Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi dosya ekler kısmındadır
 Hasta Hakları Yönetmeliği dosya ekler kısmındadır
 İyi Klinik Uygulamalar Klavuzu  
 Başvuru işleyişi   

Ekler

arastirmaci-sorumluluk-bildirim-formu.doc
arastirma-projesi-degisiklik-bildirim-formu.doc
dunya-tip-birligi-helsinki-bildirgesi.pdf
gonullu-bilgilendirme-formu.doc
goruntu-ve-ses-kayitlarinin-kullanilmasi-icin-izin.doc
hasta-haklari-yonetmeligi.pdf
insan-arastirmalari-etik-kurulu-basvuru-dilekcesi.doc
insan-arastirmalari-etik-kurulu-basvuru-formu.doc
klinik-arastirmalar-etik-kurulu.pdf
proje-sonuc-formu.doc
raportor-degerlendirme-formu.doc