Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİ JEOLOJİ VE TARİH GEZİSİNDE
09.04.2019