Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

FAKÜLTEMİZİN AKREDİTASYON SÜRECİ İLE İLGİLİ AKADEMİSYENLERE BİLGİLER VERİLDİ
07.01.2020