Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

MESLEKSEL BECERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ORTAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
06.02.2020